DDA - Videoanalys

Det senaste årets snabba utveckling inom AI-teknik - där det har hänt mer under ett år i övervakningsbranschen än det gör i andra branscher på fem år - har kunnat automatisera mycket hos företag och stoppa en hel del inbrott. DDA-tekniken, med tillförlitliga larm på människor och/eller fordon med två respektive fyra hjul, är kanske den mest breda nyheten som kan appliceras på dig som företagare såväl som privatperson!

Inga fler falsklarm!
Med DDA-tekniken kan du säga adjö till falsklarm - för gott!
Larm på ytor
Du ritar in områden i bilden och ställer in åtkomstbehörigheter. Om du till exempel vill få larm om ett fordon ställer sig på en parkeringsruta, men inte om en människa går över parkeringsrutan, ritar du in det på ett mycket enkelt sätt!
Image
dda_emty
Larm på linjeöverträdelse
Du drar en linje i bilden och ställer in både korsningsriktning och korsningstillstånd. Om du vill få larm när ett fordon passerar linjen, men inte om människor gör det, kommer systemet att generera ett larm endast om ett fordon passerar linjen, men inga människor. Vill du få larm på både ock så väljer du det - systemet följer de riktlinjer du ger det!
Image
line_crossning
Fordonsräkning
Du placerar kameran vid en garagein-/utfart och när parkeringen når det av dig valda maxantalet tillåtna fordon, får du ett larm.
Image
park