Datasäkerhet

När det gäller datasäkerhet kan man dela in detta i två delar; "datasekretess" och "dataskydd". Den första delen, datasekretess, är tillämplig för alla organisationer som är föremål för GDPR, och innebär att bemyndiga användaren av utrustningen att kunna göra sina egna val kring hantering av datan, gällande vem som kan hantera vilken data och i vilket syfte, i enlighet med GDPR (gdpr.eu/data-privacy/). Den andra delen, dataskydd, handlar om att hålla datan säker från obehörig åtkomst.

Provision-ISR arbetar kontinuerligt med båda dessa delar och lägger stora resurser på säkerställa att datan är skyddad från obehörig åtkomst samt användarens GDPR efterlevnad.

Plattformen OSSIA (version 1.4.1 och upp) inkluderar följande:

• Anslutning via säker P2P molntjänst
• Krypterad lösenordsåterställningsmekanism
• Svartlistning/vitlistning
• Avancerad hantering av användarbehörigheter
• Automatisk utloggning
• Telnet port stängning
• Möjligheten att inaktivera video vid utloggning
• Indikator för lösenordsstyrka
• Förvald lösenordsprompt
• Förstärkt skydd mot lösenordsgeneratorer
• HTTPS Secure protocol
• 802.X Security protocol
• Autouppdatering via molntjänst
• Krypterade konfigfiler
• HDD datakryptering
• Krypterad backup av video
• Detailed User Privacy Statement
• Obligatoriskt lösenordsbyte
• SDK/API server
• Sex månaders detaljerad system logg
• Möjligheten att ställa in individuella lagringstidsbegränsningar per kanal
• Säker RS-232-anslutning
• Inställbart standardkrav på lösenordsstyrka
• Möjligheten att ställa in lösenordets giltighetstid

Image
security_2